Yangın Merdiveni - Çelik Çatı-Çelik Konstrüksiyon-Panel Kaplama

İçeriğe git

Ana Menü

Yangın Merdiveni

İş Alanlarımız


KISA BİLGİLENDİRME

Yangın Merdivenleri "Z Tipi (Çift kollu)
" ve "dairesel" merdiven olarak 2 gruba ayrılır. Yangın v.b. doğal afetler dışında, terör saldırısı gibi binaların hızla boşaltılması gerekilen durumlarda da kullanılan yangın merdiveni  insan hayatı için büyük önem arzetmektedir. Temmuz 2002 tarihli "Binaların Yangından korunması Hakkında Yönetmelik" ile binalarda bulunması gereken yangın merdiveni tipleri ve bunlara ilişkin ölçüler düzenlenmiştir.

YANGIN YÖNETMELİĞİ

Karar Sayısı : 2009/15316


Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve
İskân Bakanlığının 8/7/2009 tarihli ve 2313 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.NOT:
Bu sitede verilen tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır.
Bunun dışında hiç bir sorumluluk kabul edilmez.
WEB TARAYICISI OLARAK DA
(GOOGLE CHROME ve  MOZİLLA tavsiye edilir.)

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞ
İŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
http://www.sanayi.gov.tr/Files/Mevzuat/yangin-yonetmeligi-20042010141550.pdf

 

(Görüntülemek için ADOBE READER'in bilgisayarınızda yüklü olması gerekir)

İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön